Επενδυτικά Προγράμματα

Πληροφορίες για τα τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα.

 
 

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Μεταποίηση

 

Στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά τη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων αναφέρεται το Μέτρο 4.2 στο οποίο περιλαμβάνονται τα Μέτρα 4.2.1 , 4.2.2 , 4.2.3 . 

 

Στο παρακάτω Αρχείο φαίνεται η βασική δομή κάθε μέτρου

 

Δείτε το Αρχείο

 

Προτεινόμενος Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

 

Δείτε το Αρχείο

 Μεταποίηση Αγορτικών Προϊόντων Δικαιολογητικά Υπομέτρο 4.2

Δείτε το Αρχείο

 

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων Επιλέξιμες Δαπάνες  Δράσης 4.2.1

Δείτε το Αρχείο

 

Προκύρηξη Δράσης  4.2.1

Δείτε το Αρχείο

ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Δείτε το Αρχείο

ΕΣΠΑ  Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο- Εστίαση- Εκπαίδευση 

Δείτε το Αρχείο 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟ

Δείτε το Αρχείο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Δείτε το Αρχείο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Δείτε το Αρχείο

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε το Αρχείο

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2022

ΕΧΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ

 1. Επιχειρήσεις Κλωστοϋφαντουργίας
 2. Επιχειρήσεις Ετοίμου Ενδύματος
 3. Επιχειρήσεις Τροφίμων
 4. Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων
 5. Επιχειρήσεις επεξεργασίας Ξύλου
 6. Επιχειρήσεις Πληροφορικής
 7. Επιχειρήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων
 8. ΔΕΗ τομέας ΚΔΕΠ
 9. Werner International

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 1. Ενδοεπιχειρησιακά
 2. Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ο.Ε)
 3. Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε)
 4. ΚΕΚ / ΙΒΕΠΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Β)
 5. Κέντρο Δοκιμών Ερευνών Δ.Ε.Η (ΚΔΕΠ)

SHARE THIS PAGE

επικοινωνία  |  τηλ 6937062323  |  email gmanousopoulos@jetnet.gr

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©